JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

presskit

Podstawowe informacje o organizacji
Stowarzyszenie Lambda Warszawa jest organizacją społeczną (stowarzyszeniem), założoną w październiku 1997 r. przez aktywistów działającego w latach 1995-1997 Ośrodka „Rainbow”. Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Stowarzyszenie w dniu 23 października 1997 r. Celami Stowarzyszenia są: 

 1. Prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności edukacją społeczną na rzecz tolerancji wobec zjawiska homoseksualizmu, biseksualizmu i transseksualizmu.
 2. Promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego: kształtowanie pozytywnej świadomości kobiet i mężczyzn homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych oraz propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zakażeniu wirusem HIV i innym infekcjom przenoszonym drogą płciową.
 3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności działania, związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, zwłaszcza dyskryminacji ze względu na tożsamość, orientację seksualną i płeć.

Stowarzyszenie Lambda Warszawa jest najstarszą działającą polską organizacją LGBT, od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Więcej informacji o historii organizacji można znaleźć tutaj.


Główne działania
Misją organizacji jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości społeczności LGBTQ oraz niesienie niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Aktualnie realizowane działania są następujące:

 1. Prowadzenie centrum pomocowego, oferującego bezpłatną, anonimową i profesjonalną pomoc psychologiczną (poradnictwo psychologiczne, terapia psychologiczna, Telefon Zaufania), prawną (poradnictwo prawne), socjalną, seksuologiczną (poradnictwo seksuologiczne, terapia seksuologiczna), konsultacje w zakresie uzależnień, psychoedukację (grupa rozwojowa), poradnictwo i grupy wsparcia dla rodziców i bliskich osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych), grupy wsparcia dla osób LGBT (dla kobiet, mężczyzn, studentek_ów, chrześcijan_ek, osób trans, osób żyjących z niepełnosprawnością, osób niesłyszących i niedosłyszących). Więcej informacji na temat oferty pomocowej znajduje się tutaj.
 2. Prowadzenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa związanego z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych oraz podejmowania zachowań seksualnych w formie partyworku (działania edukacyjno-profilaktyczne, realizowane w klubach i miejscach spotkań dla osób LGB). Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.
 3. Działania edukacyjne, umożliwiające zainteresowanym osobom nabycie wiedzy na temat zjawiska homo-, biseksualności i transpłciowości (największa w Polsce biblioteka, archiwum ruchów LGBT w Polsce, działania szkoleniowe skierowane do osób zajmujących się działalnością pomocową, prowadzenie pokazów filmów i spotkań dotyczących problematyki LGBT). Więcej informacji na temat działalności edukacyjnej można znaleźć tutaj.
 4. Działania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na orientację i tożsamość seksualną oraz płeć (coroczne przyznawanie Nagrody Tolerancji, organizowanie i inicjowanie ‘Żywej biblioteki’, wydawanie publikacji i organizowanie szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, monitorowanie dyskryminacji ze względu na orientację i tożsamość seksualną w Polsce, prowadzenie jedynego w Polsce funduszu grantowego (Fundusz Stonewall), wspierającego lokalne inicjatywy na rzecz budowania pozytywnej tożsamości osób LGBT i kształtujące wobec nich tolerancję). Więcej informacji na temat działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji można znaleźć tutaj.


Statystyki dotyczące działalności organizacji
Najważniejsze fakty dotyczące działalności organizacji:

 • ponad 8500 osób korzystających rocznie z oferty poradnictwa i pomocowej,
 • działania pomocowe i edukacyjne realizuje zespół ponad 40 osób, posiadających profesjonalne przygotowanie i przeszkolenie do pracy z osobami LGBT,
 • około 1200 udzielanych porad psychologicznych, prawnych i seksuologicznych rocznie,
 • ponad 500 udzielanych porad 'Telefonu zaufania dla lesbijek i gejów',
 • 11 działających grup samopomocowych, wsparcia i rozwojowych dla lesbijek i gejów i ich bliskich, z których korzysta rocznie około 3000 osób,
 • 8 klubów dla osób LGBT w Warszawie jest objętych działaniami profilaktycznymi w zakresie uzależnień i HIV/AIDS, korzysta z nich około 1500 osób rocznie,
 • prowadzenie około 10 szkoleń dla administracji publicznej rocznie,
 • co najmniej 3 projekty pomagające osobom LGBT rozwijać ich pozytywną tożsamość, łączna kwota dotacji to co najmniej 5 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się z publikowanych co roku sprawozdaniach.


Zarządzanie organizacją, kluczowe osoby
Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w skład którego wchodzi od 3 do 6 osób..

Aktualne informacje o składzie zarządu znajdują się tutaj.


Kontakt dla mediów
Osobą upoważnioną do kontaktu z mediami jest rzeczniczka prasowa.

   Yga Kostrzewa, tel. 668 376 722

   e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się