JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Szkoły w Polsce będą lepiej przygotowane do przeciwdziałania homofobii!

W trakcie szkolenia uczestniczące w nim osoby zapoznają się m.in. z mechanizmami dotyczącymi tworzenia się uprzedzeń, steroetypów i dyskryminacji osób LGB, otrzymują rzetelne informacje dotyczące orientacji seksualnej oraz skali zjawiska homofobii szkolnej. W jego kolejnej części identyfikują 'dobre pratyki' w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób LGB i rozważają sposób ich wprowadzenia w szkołach, a także rozważają sposoby postępowania przez szkołę w przypadku ujawnienia nękania powodowanego homofobią.

Szkolenia są przeznaczone dla kadry podmiotów zajmujących się doskonaleniem nayczycielek i nauczycieli. Dzięki uczestnictwu w zajęciach nabędzie ona kompetencji do samodzielnego przeprowadzenia podobnych zajęć na rzecz kadry szkolnej. W ten sposób 500 szkół w Polsce stanie się bardziej przyjazne osobom LGB.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo Stowarzyszenia Lambda Warszawa, Warszawskiego Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń oraz Centum Inicjatyw UNESCO w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się