JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Prawa człowieka, a nie światopogląd! - Marsz Równości we Wrocławiu

Już po raz siódmy przemaszerujemy przez Wrocław, w tym roku pod hasłem: "Prawa człowieka, a nie światopogląd!”.

Wyjdźmy na ulice miasta, by przypomnieć, że wszyscy rodzimy się wolni i równi pod względem swej godności i praw. Wszyscy powinniśmy mieć prawo: do życia, bezpieczeństwa, do kochania kogo chcemy, decydowania o tym czy będziemy mieć rodziny i dzieci.
Dziś politycy, wspierani przez kościół katolicki chcą decydować za kobiety i mężczyzn o ich życiu, wyborach, ciałach, prokreacji i seksualności, nazywając to dyskusją o „sporach światopoglądowych”. Nie są „spory światopoglądowe”, to podstawowe prawa człowieka do wolności osobistej.

Prawa człowieka muszą być zagwarantowane przez państwo bez względu na to, jakie poglądy mają rządzący politycy. Nie powinny być zależne od woli większości. Politycy są zobowiązani do tego, aby chronić wszystkich obywateli, dać im takie same prawa: do życia, wypowiedzi i do rozwoju.
Prawa człowieka nie wymagają uzasadnień, uzasadnień wymagają odstępstwa od tych praw!
Regulacje prawne dotyczące związków partnerskich, małżeństw homoseksualnych, aborcji czy in vitro to nie tematy zastępcze, ale podstawa społeczeństwa obywatelskiego.

Dlatego 3 października, tuż przed kolejnymi wyborami, wyjdziemy na ulice Wrocławia by skandować, że:
-Jesteśmy wolni i mamy prawo do decydowania o sobie.
-Tylko my możemy i powinniśmy decydować, jak i z kim będziemy żyć.
-Nie godzimy się na dzielenie przez polityków ludzi na lepszych i gorszych.
-Nie godzimy się na dyskryminację osób, które w wąsko pojętej kategorii „normalności” się nie mieszczą.
-Sprzeciwiamy się homofobii, seksizmowi, rasizmowi i ksenofobii.
-Żądamy skutecznej polityki antydyskryminacyjnej, przede wszystkim edukacji ludzi młodych.
-Chcemy żyć w kraju, w którym prawa człowieka są szanowane i przestrzegane!

Marsz Równości odbywa się w ramach Festiwalu Równych Praw.

PROGRAM

ulotka-2015 net wroclaw2

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się