JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Znamy już projekty nagrodzone w tegorocznym konkursie Funduszu Stonewall

Jak co roku, 28 czerwca, w rocznicę wydarzeń w pubie Stonewall Inn w Nowym Jorku Rada Funduszu Stonewall podjęła decyzję o nagrodzeniu najlepszych projektów na rzecz społeczności LGBTQ.

W tym roku na wyróżnienie mogł liczyć projekt Grupy Crześcijan LGBTQ "Wiara i Tęcza" z Warszawy pn. Ogólnopolskie badanie dotyczące ośrodków i form tzw. "terapii reparatywnej" w Polsce. Na realizację działań przeznaczono dotację we wnioskowanej wysokości 1000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o tym w jaki sposób projekt będzie realizowany:

W ramach projektu zaplanowano zebranie doświadczeń osób, które posiadają doświadczenia z tzw. „terapią reparatywną” za pomocą formularza dostępnego w Internecie, zebranie relacji dotyczących doświadczeń z terapią reparatywną kanałami wewnątrzśrodowiskowymi (m.in. w ramach grupy) w formie wywiadów, a także prowadzenie monitoringu mediów dotyczącego terapii reparatywnej w Polsce (w tym analizę wydań archwiwalnych). Zgromadzone w ten sposób dane posłużą do wstępnego rozpoznania problemu, zlokalizowania ośrodków zajmujących się terapią reparatywną oraz określenia metod realizacji kolejnych części projektu.

W oparciu o zebrane dane zostanie przeprowadzone 10 wywiadów pogłębionych z wybranymi osobami, które uczestniczyły w terapii reparatywnej. Umożliwi to zweryfikowanie i pogłębienie wiedzy na temat ośrodków prowadzących tzw. „terapię reparatywną”, a także ocenę wpływu, jakie owa terapia wywarła na osoby w niej uczestniczące. Zebrane w ten sposób dane zostaną poddane konsultacji z seksuologiem i psychologiem. 

Na podstawie zebranych danych zostanie opracowany i zredagowany raport, który będzie konsultowany z ekspertami. Zostanie on wydany w wersji elektronicznej.

W ostatnim etapie projektu zaplanowano konferencję podsumowującą, służącą wypracowaniu rekomendacji dotyczących dalszych działań organizacji LGBT w tym zakresie oraz określeniu sposobu docierania z prawdziwą informacją dotyczącą terapii reparatywnej w Polsce i zagrożeń nią związanych – do środowisk kościelnych i psychologicznych, a także mediów.

Wszystkim organizacjom, które złożyły wniosek w konkursie dziękujemy. Nagrodzonej grupie życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych zamierzeń

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się