JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Odbyło się Walne Zebranie członkiń i członków. Dzięki jego decyzjom czeka nas mała rewolucja...

Podczas zebrania zaakceptowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w 2014 roku. Był on dla naszej organizacji wyjątkowy  udało nam się pomóc największej liczbie osób w historii, a także (co zrozumiałe!) pozyskać na nie rekordową kwotę dotacji. Działania te były możliwe dzięki zaangażowaniu prawie 100 osób, co jest kolejnym rekordem ubiegłego roku! Sprawozdanie merytoryczne i finansowe, przyjęte przez Walne Zebranie mozna znaleźć TUTAJ.

W trakcie zebrania zostały przyjęte także kompleksowe zmiany w statucie organizacji  jego poprzednia wersja została opracowana prawie 20 lat temu! Dzięki podjętym decyzjom doczekał się on 'odświeżenia', aktualizacji i przede wszystkim wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą nam skuteczniej pomagać społeczności LGBTQ.
Co nowego można znaleźć w statucie? Przyjęte zmiany zmiany dotyczą celów działania, które zostały poszerzone o działania związane z dokumentowaniem i upowszechnianiem kultury LGBTQ oraz przeciwdziałaniem przemocy doświadczanej przez osoby nieheteronormatywne. Ważnych zmian doczekał się takze zarząd, w którym nie będzie jak dotychczas występował podział na funkcje, co pozwoli zapobiegać tworzeniu się w nim relacji władzy. By zarząd mógł działać skuteczniej, wprowadzony został system rotacyjny  co roku wybierana będzie połowa jego składu. Dodatkowo uwzględniono także wzmocnienie mechanizmu kwotowego, dzięki czemu zapewniony będzie pełniejszy udział w pracach zarządu kobiet i mężczyzn.
Nowy statut będzie dostępny na naszej stronie po jego zaakceptowaniu przez sąd.

Walne Zebranie przyjęło także długo wyczekiwaną Strategię działania na lata 2015 – 2018. Dokument ten, począwszy od września 2015 r., będzie stanowił dla nas wytyczną w jakie działania się angażować, by skutecznie pomagać i zmieniać rzeczywistość społeczną.
Do największych nowości należy rozpoczęcie działań w nowym obszarze Kultura – historia – wiedza, który zajmie się prowadzeniem warsztatów i spotkań twórczych, przeglądów twórczości LGBTQ, organizacją debat, spotkań i dyskusji, a także sieciowaniem artystek i artystów. W kolejnych latach planujemy także rozpoczęcie szkoleń dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą osobom LGBTQ w formie studium pomagania.

Walne Zebranie członkiń i członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Zbiera się raz w roku, by podsumować zrealizowane działania i podjąć decyzję dotyczącą akceptacji sprawozdania finansowego i merytorycznego za ubiegły rok.

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się