JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce

Witamy na stronie projektu "Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce - przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie". Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Diversja (lider projektu) oraz Stowarzyszenie Lambdę Warszawa (partnera), dotyczy rozwoju kompetencji podmiotów (szczególnie spoza dużych miast) do organizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych w formie Żywej Biblioteki - metody umożliwiającej zwiększanie świadomości i wiedzy społeczności lokalnych dotyczących sytuacji osób i grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

EOG Batory logoProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Witamy na stronie projektu "Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce - przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie". Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Diversja (lider projektu) oraz Stowarzyszenie Lambdę Warszawa (partnera), dotyczy rozwoju kompetencji podmiotów (szczególnie spoza dużych miast) do organizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych w formie Żywej Biblioteki - metody umożliwiającej zwiększanie świadomości i wiedzy społeczności lokalnych dotyczących sytuacji osób i grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

EOG Batory logoProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

O projekcie

Projekt dotyczy rozwoju kompetencji podmiotów (szczególnie spoza dużych miast) do organizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych w formie Żywej Biblioteki. Jest to metoda umożliwiająca zwiększanie świadomości i wiedzy społeczności lokalnych w zakresie sytuacji osób i grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.

W trakcie trwania projektu:

 • opracowana zostanie nowoczesna strona internetowa - serwis dla organizacji i osób zainteresowanych metodą Żywej Biblioteki zywabiblioteka.org.pl, w którym zostaną udostępnione opracowane w ramach projektu materiały i narzędzia wspierające organizację Żywych Bibliotek (podręczniki, katalogi i oprogramowanie do obsługi wydarzenia)
 • przeprowadzone zostaną szkolenia połączone z mentoringiem dotyczące wykorzystania metody Żywej Biblioteki dla 80 osób pragnących rozpocząć wykorzystywanie tej metody w swojej pracy,
 • zorganizowana zostanie konferencja służąca wymianie doświadczeń, nawiązaniu kontaktów i doskonaleniu umiejętności podmiotów organizujących takie wydarzenia.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Diversja (lider projektu) oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa (partnera),

Szkolenia i mentoring

Szkolenia
Szkolenia w ramach projektu odbędą się w czterech polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Chełmie. Osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa zapewnione zostaną: zakwaterowanie w trakcie zajęć, wyżywienie (spełniające wymogi żywieniowe osób uczestniczących), przerwy na kawę oraz materiały szkoleniowe.

Terminy szkoleń są następujące:

 • Warszawa (22-24 maja 2015 r.)
 • Poznań (29-31 maja 2015 r.)
 • Wrocław (12-14 czerwca 2015 r.)
 • Chełm (18-20 września 2015 r.)

Program szkolenia obejmie:

 • zastosowanie metody ŻB w edukacji o prawach człowieka,
 • elementy treningu antydyskryminacyjnego, 
 • przegląd różnych form realizacji ŻB, 
 • współpracę z władzami lokalnymi, 
 • metody pozyskiwania Żywych Książek i współpracy z nimi w sposób zapewniający ich dobrostan i nie pogłębiający stygmatyzacji
 • planowanie ŻB dla społeczności lokalnej (którą następnie uczestniczące osoby przeprowadzą w swojej społeczności).

W ostatnim dniu szkolenia osoby w nim uczestniczące wezmą udział jako wolontariusze w ŻB realizowanej w danym mieście (terminy szkoleń zostaną skorelowane z terminami organizowania w nich ŻB przez podmioty współpracujące z wnioskodawcą), by obserwować sposób realizacji i włączyć się przebieg wydarzenia. Każde ze szkoleń zostanie przeprowadzone przez 2 osoby.

Szczegółowe informacje o szkoleniach, w tym rekrutacji można znaleźć na stronie www.zywabiblioteka.pl.

Mentoring
Osoby uczestniczące w szkoleniach wezmą udział w mentoringu towarzyszącym przygotowaniu przez nie ŻB w swojej miejscowości. Każdemu z podmiotów (jeden podmiot podczas szkoleń będzie reprezentowany przez 2 osoby) zapewnione będzie 5 h konsultacji za pomocą e-maila i komunikatorów internetowych.

Będzie on mógł dotyczyć:

 • planowania Żywej Biblioteki,
 • doboru i pozyskiwania Żywych Książek,
 • wykorzystania dostępnych materiałów wspierających organizację Żywej Biblioteki,
 • metod realizacji wydarzenia i jego promocji,
 • zarządzania ryzykami,
 • ewaluacji wydarzenia
 • pomocy w rozwiazywaniu potencjalnych problemów.

Mentoring będą prowadzić osoby wcześniej prowadzące szkolenia, co będzie sprzyjało poczuciu bezpieczeństwa osób z nich korzystających.

Grantodawca

EOG Batory logoProjekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009 – 2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Więcej informacji o funduszach EOG i norweskich można znaleźć na stronie www.eog.gov.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Diversja (lider projektu)
Dorota Mołodyńska-Küntzel, koordynatorka projektu, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Lambda Warszawa (partner projektu)
Tomasz Piątek, koordynator projektu, tel. 22 415 83 38, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Monika Grotecka, asystentka administracyjna, tel. 22 415 83 38, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się