RSS
A A A
SmodBIP

Kierownictwo jednostki

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd odpowiada za kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a także m.in. reprezentowanie go na zewnątrz, przyjmowanie i skreślanie członkiń_ów, zwoływanie Walnych Zebrań, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz realizację uchwalonego przez Walne Zebranie programu działania. Jest on wybierany przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję. 

Skład Zarządu Stowarzyszenia Lambda Warszawa

Piotr Godzisz - Członek Zarządu

Adriana Kapała - Członkini Zarządu

Krzysztof Kliszczyński - Członek Zarządu

Kamil Prykowski - Członek Zarządu

Agata Tomaszewska - Członkini Zarządu

Marta Turska - Członkini Zarządu


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna odpowiada za kontrolę działalności Zarządu, przeprowadza raz w roku kompleksową kontrolę działalności organizacji.

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lambda Warszawa

Michał Żuczkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Yga Kostrzewa – członkini Komisji Rewizyjnej
Marek Kowalski – członek Komisji RewizyjnejOpublikował: Michał Pawlęga
Publikacja dnia: 31.03.2017
Podpisał: Paweł Fischer-Kotowski
Dokument z dnia: 28.04.2014
Dokument oglądany razy: 3 480