RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.12.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiany zarządu

Kierownictwo jednostki

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd odpowiada za kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a także m.in. reprezentowanie go na zewnątrz, przyjmowanie i skreślanie członkiń_ów, zwoływanie Walnych Zebrań, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz realizację uchwalonego przez Walne Zebranie programu działania. Jest on wybierany przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję. 

Skład Zarządu Stowarzyszenia Lambda Warszawa

Mariusz Bieńko - Członek Zarządu

Karolina Borowska - Członkini Zarządu

Michał Pawlęga - Członek Zarządu

Tomasz Piątek - Członek Zarządu

Agnieszka Wiciak - Członkini Zarządu


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna odpowiada za kontrolę działalności Zarządu, przeprowadza raz w roku kompleksową kontrolę działalności organizacji.

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lambda Warszawa

Marek Kowalski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Skrodzki - Członek Komisji Rewizyjnej

Magdalena Sztenke - Członkini Komisji RewizyjnejOpublikował: Michał Pawlęga
Publikacja dnia: 14.12.2015
Podpisał: Paweł Fischer-Kotowski
Dokument z dnia: 28.04.2014
Dokument oglądany razy: 2 358