JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Zgłaszam Problem

Celem projektu było ograniczenie zjawiska dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce. Oczekujemy, że będzie to możliwe na skutek zmiany dyskryminacyjnych praktyk w instytucjach publicznych oraz wprowadzenie równościowych przepisów prawa. W ramach projektu opracowałyśmy_liśmy raport analizujący sytuację w tym zakresie wraz z rekomendacjami eksperckimi, zbierane były informacje o przypadkach dyskryminacji powodowanej orientacją seksualną oraz koordynowane prace grupy roboczej, w skład której weszły osoby reprezentujące instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, zainteresowane przeciwdziałaniem dyskryminacji powodowanej orientacją seksualną.

Czytaj więcej...

Przeciwdziałaj Dyskryminacji

Przeciwdziałaj dyskryminacji - to nie jest trudne! to zestaw składający się z wystawy dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji oraz podręcznika, wskazującego w jaki sposób przygotować i przeprowadzić cykl lub pojedyncze wydarzenie antydyskryminacyjne dla społeczności lokalnej. Wystawa, którą można nieodpłatnie wypożyczyć, składa się z cyklu plakatów zawierających podstawowe informacje o sytuacji grup dyskryminowanych w Polsce oraz wizerunków osób z tych grup w codziennych sytuacjach. Wystawę można nieodpłatnie wypożyczyć dla celów niekomercyjnych.

Czytaj więcej...

Żywa Biblioteka

Żywa Biblioteka to projekt, w czasie którego udostępnia się lokalnej społeczności „żywy” księgozbiór – osoby ze środowisk i grup, które obarczone są stereotypami i na co dzień spotykają się z dyskryminacją.

W ramach naszych działań organizujemy Żywe biblioteki, wspieramy instytucje pragnące wykorzystywać tę metodę w swojej pracy, tworzymy publikacje instruktażowe.

Czytaj więcej...

Fundusz Stonewall

Fundusz Stonewall jest funduszem celowym stworzonym przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa w 40. rocznicę wydarzeń w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku. Udziela mikrograntów przeznaczonych na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce oraz zwiększenia wobec nich tolerancji społecznej. Dzięki temu sytuacja tej grupy w Polsce ulegnie poprawie, poprawią się także warunki jej funkcjonowania społecznego i jakość życia.

Czytaj więcej...

Nagroda Tolerancji

Razem z berlińskim MANEO, paryskim SOS HOMOPHOBIE, madryckimi  COGAM i TRIANGULO, tworzymy nieformalne porozumienie polskich, niemieckich, francuskich i hiszpańskich organizacji działających na rzecz praw gejów, lesbijek, osób biseksualnych i trans. Od 2006 roku przyznaje ono Nagrodę Tolerancji  za działania na rzecz społeczności LGBT. Dotychczas polskimi laureatkami_tami Nagrody zostały_li: senator Kazimierz Kutz (2006), Piotr Pacewicz (2007), Marzanna Pogorzelska (2008), prof. Zbigniew Hołda (2009), pośmiertnie wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka (2010), dr Adam Bodnar (2011), dr Katarzyna Bojarska wraz z Poradnią Bez Tabu” (2012), red. Ewa Siedlecka (2013), prof. Monika Płatek (2014), red. Ewa Wanat (2015).

Czytaj więcej...

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się