JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT

Witamy na stronie projektu „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT”. W trakcie jego trwania 6 grup aktywistek_ów nauczy się jak zorganizować lokalne wydarzenia przeciwdziałające homofobii i przeprowadzić je w swoich miejscowościach! W ramach projektu odbędą się szkolenia, uczestniczące grupy otrzymają pomoc w samodzielnym przygotowaniu wydarzeń oraz środki na ich przeprowadzenie.

EOG Batory logoProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Witamy na stronie projektu „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT”. W trakcie jego trwania 6 grup aktywistek_ów nauczy się jak zorganizować lokalne wydarzenia przeciwdziałające homofobii i przeprowadzić je w swoich miejscowościach! W ramach projektu odbędą się szkolenia, uczestniczące grupy otrzymają pomoc w samodzielnym przygotowaniu wydarzeń oraz środki na ich przeprowadzenie.

EOG Batory logoProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Aktualności

Jak motywować ludzi, budować zespół i dzięki temu działać skuteczniej?
[29.08.2015] To temat ostatniego szkolenia w ramach projektu. Pomysł na jego przeprowadzenie powstał w trakcie ewaluacji (podsumowania) działań projektowych i planowania naszych aktywności na przyszłość. Okazało się, że jednym z największych wyzwań dla grup i organizacji LGBTQIA jest budowanie zespołu i zarządzanie nim. Dlatego w trakcie zajęć przyglądałyśmy/liśmy się temu jak budować zespół, rozumieć potrzeby tworzących go osób i je zaspokajać, a przede wszystkim motywować je do pracy, która będzie dawałą im satysfakcję.
Szkolenie było ostatnim w cyklu edukacyjnym doskonalącym kompetencje działających lokalnie grup i organizacji LGBTQIA do przeciwdziałąnia dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Wpisuje się on w długoletnią strategię Lambdy Warszawa, związaną z dzieleniem się naszymi doświadczeniami z organizacjami działającymi poza Warszawą, by wzmacniać ich potencjał do działania.


O trudnej sztuce prowadzenia dyskusji, debat i prezentacji
[12.01.2015] Facylitowanie, czyli umiejętność pokierowania rozmową lub dyskusją to jedna z najtrudniejszych umiejętności związanych z prowadzeniem działań edukacyjnych dotyczących LGBT. W trakcie ostatniego z zaplanowanych szkoleń Tomasz Piątek uczył grupy biorące udział w projekcie jak przygotować się do tego typu wydarzeń, a także sprawnie je przeprowadzić. W trakcie szkolenia poznawałyśmy_liśmy techniki ułatwiające facylitowanie, a następnie ćwiczyłyśmy_liśmy ich wykorzystanie. Ważnym elementem spotkania było także poznanie zasad organizowania prezentacji, debat i dyskusji - o czym warto pamiętać, o czym nie można zapomnieć oraz co (lub kto) może utrudnić nam osiągnięcie założonych celów? Szkolenie to było jednocześnie ostatnim w ramach projektu. Do maja uczestniczące w nim osoby przygotują i przeprowadzą różne działania zwracające uwagę na nierówne traktowanie LGBT - protesty, marsze, warsztaty, debaty i dyskusje, ćwicząc umiejętności nabyte w trakcie szkoleń.

Pikiety, protesty, marsze - jak skutecznie manifestować i wyrażać swoje postulaty?
[6.12.2014] W trakcie kolejnego szkolenia Magdalena Chustecka, doświadczona organizatorka marszów i protestów w obronie praw człowieka uczyła nas jak zabrać się do organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej - pikiety, protestu czy marszu. W trakcie pierwszego dnia szkolenia zajmowałyśmy_liśmy się przygotowaniem oprawy akcji, wymyślaniem nośnych haseł, komunikacją z mediami, tworzeniem materiałów promocyjnych i bannerów ('patykowców'), wymogami związanymi z rejestracją wydarzenia i współpracą z policją, by zapewnić bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w wydarzeniu. Drugi dzień szkolenia był przeznaczony na przygotowanie i przeprowadzenie pikiety przeciwko penalizacji LGBT na świecie, która odbyła się pod Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Dla wielu osób uczestniczących w projekcie była to pierwsza możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu, w trakcie którego publicznie wyrażane są postulaty LGBT.
 

Jak poprowadzić dobry warsztat antyhomofobiczny?
[27.10.2014] Przez ostatnie trzy dni Marzanna Pogorzelska uczyła nas w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić warsztat antyhomofobiczny. W trakcie zajęć zastanawiałyśmy_liśmy się w jaki sposób przygotować zajęcia, jakie wybrać do tego metody, a także jakie mogą być zagrożenia i trudne sytuacje towarzyszące ich realizacji. Ostatni dzień zajęć poświęciłyśmy_liśmy na pierwsze przymiarki i planowanie warsztatów w sześciu miejscowościach uczestniczących w projekcie - Białymstoku, Koniecpolu, Lublinie, Poznaniu, Trójmieście i Wrocławiu. Wydarzenia te, skierowane m.in. do młodzieży, osób starszych, studentek i studentów oraz osób osadzonych odbędą się w listopadzie, grudniu i styczniu. Każdemu z nich będzie towarzyszył mentoring, polegający na udzielaniu wskazówek i konsultowaniu przygotowywanego wydarzenia, a także uczestnictwie w warsztacie i udzieleniu po nim realizującemu zespołowi tzw. informacji zwrotnej. 

Honorowy Patronat dla projektu Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania
[18.10.2014] Kolejna instytucja rządowa doceniła nasz projekt - część szkoleniowa projektu została objęta Honorowym Patronatem Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania, prof. Małgorzaty Fuszary. Dziękujemy za okazane nam zaufanie!

Rozpoczęły się wydarzenia antydyskryminacyjne - jako pierwszy Marsz Równości we Wrocławiu!
[11.10.2014] Szkolenia przygotowujące grupy biorące udział w projekcie do organizowania lokalnych wydarzeń antydyskryminacyjnych trwają w najlepsze, zaś od października przyszedł czas na wykorzystanie nabytych podczas nich umiejętności. Każda z grup przygotuje trzy wydarzenia - oznacza to, że do maja przyszłego roku zostanie zrealizowanych łącznie osiemnaście ciekawych inicjatyw przeciwdziałających homofobii! Pierwszym zorganizowanym wydarzeniem był Marsz Rówości we Wrocławiu, przygotowany przez Stowarzyszenie Kultura Równości., który zgromadził prawie 1000 osób. Było głośno, bezpiecznie i co najważniejsze - wesoło. Do maszerowania zagrzewała samba w wykonaniu ponad 40 osób, które specjalnie na tę okazję przyjechały do Wrocławia. Marsz Równości odbył się w szczególnym dniu - 11 października przypada bowiem Międzynarodowy Dzień Wychodzenia z Szafy (International Coming Out Day). Organizatorkom i organizatorom gratulujemy sukcesu i do zobaczenia we Wrocławiu za rok!

Jak rozpoznawać nierówne traktowanie i dyskryminację i na nie reagować?
[6.09.2014] Przygotowania do organizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych coraz bliżej! Na początku września odbyło się drugie szkolenie, w trakcie którego uczyłyśmy_liśmy się w jaki sposób rozpoznawać stereotypy, jakie strategie mogą być pomocne w przeciwdziałaniu uprzedzeniom, a także jak rozpoznawać różne rodzaje dyskryminacji (szczególnie doświadczane ze względu na płeć oraz orientację seksualną i tożsamość płciową) i reagować na nie. Ważną część zajęć stanowiły rozważania w jaki sposób organizować różne aktywności, by były one włączające dla osób należących do grup narażonych na dyskryminację - jakie działania mogą w  tym pomóc, w jaki sposób prowadzić ich promocję oraz jak formułować równościowe komunikaty. Podczas tego szkolenia zainaugurowane zostały także wizyty w organizacjach zajmujących się równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji, umożliwiające zapoznanie się z ich działaniami i networking. PIerwszą z nich była Fundacja Transfuzja. Kolejne spotkanie już za miesiąc - tym razem poświęcone przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów antydyskryminacyjnych. 

Przygotowania do rewolucji rozpoczęte! - za nami pierwsze szkolenie
[21.07.2014] Pierwsze szkolenie za nami. Przez 4 dni uczyłyśmy_liśmy się w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić wydarzenia przeciwdziałające homofobii. Jesienią planujemy szkolenia dostarczające kompetencji do realizacji konkretnych działań, a po nich w całej Polsce odbędzie się 18 wydarzeń skierowanych do społeczności lokalnych. W ich trakcie będziemy m.in. uczyć o homofobii i metodach jej przeciwdziałania, przygotowywać instytucje publiczne do uwzględniania w swoich działaniach specyficznych potrzeb osób LGBT, prezentować kulturę LGBT, dyskutować o sytuacji tej grupy czy protestować. Szczegóły już w listopadzie, a teraz zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć ze szkolenia.

Zbliża się pierwsze szkolenie
[16.07.2014] Kończymy ostatnie przygotowania do pierwszego z cyklu szkoleń, w których wezmą udział osoby uczestniczące w projekcie. W trakcie spotkania trwającego od 17 do 20 lipca poznamy się lepiej, ustalimy zasady naszej (współ)pracy, przyjrzymy się metodom tworzenia projektów i zarządzania nimi, a następnie spróbujemy opracować przykładowe projekty związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji osób LGBT w lokalnych społecznościach. Kolejne szkolenie - tym razem będzie to warsztat antydyskryminacyjny, szczególnie ukierunkowany na przeciwdzialanie homofobii i seksizmowi - odbędzie się na początku września. 

Znamy już grupy, które wezmą udział w projekcie
[20.06.2014] Liczba nadesłanych zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie przekroczyła zdecydowanie nasze szacunki. Dlatego też wybór spośród nich grup, którym zaproponujemy udział w planowanych działaniach był trudnym zadaniem. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia są one następujące: grupa nieformalna z Białegostoku (Anna, Edyta i Justyna), grupa nieformalna z Klimontowa (Jakub, Dorota i Marta), grupa nieformalna z Wrocławia (Ilona, Anna i Tomasz), grupa nieformalna z Gdańska/Sopotu/Gdyni (Natalia, Przemysław, Adam), grupa nieformalna z Lublina (Magdalena, Michał, Mateusz) i grupa nieformalna z Poznania (Arleta, Joanna, Anna). Wszystkie osoby zaproszone do udziału w projekcie otrzymały szczegółowe informacje także za pomocą e-maila. Do 4 lipca oczekujemy na przesłanie podpisanych regulaminów uczestnictwa, co będzie stanowiło formalne potwierdzenie udziału.

Zakończyła się rekrutacja do projektu
[14.06.2014] 13 czerwca o północy zakończyłyśmy_liśmy przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie. Wszystkim grupom, które do tego terminu zdecydowały się przesłać formularz zgłoszeniowy serdecznie dziękujemy. Wyniki rekrutacji opublikujemy 20 czerwca (piątek), będą one także przekazane każdej osobie pocztą elektroniczną. 

Rozpoczynamy rekrutację do projektu!
[16.05.2014] Na zgłoszenia trzyosobowych grup, pragnących uczestniczyć w szkoleniach, a następnie zrealizować wydarzenia antydyskryminacyjne w swoich miejscowościach czekamy do 13 czerwca. Szczególnie zachęcamy do zgłaszania się grupy z mniejszych miast i miejscowości - nie jest wymagane posiadanie afiliacji przy organizacji pozarządowej, grupy nieformalne są mile widziane!
Szczegółowe informacje o tym w jaki sposób przygotować się do wypełnienia zgłoszenia i jak je przesłać znajdują się w zakładce "Rekrutacja". 

Rzecznik Praw Obywatelskich objęła projekt Honorowym Patronatem
[15.05.2014] Miło nam poinformować, że nasz projekt został objęty Honorowym Patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz. Dziękujemy za docenienie naszej inicjatywy!

O projekcie

Projekt odpowiada na obserwowaną wrogość polskiego społeczeństwa wobec osób LGBT - mniejszości spotykającej się z największą niechęcią społeczną w naszym kraju i wynikającą z niej dyskryminacją. 
W pierwszej części projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 6 organizacji i grup działających poza dużymi miastami, które przygotują je do realizacji wydarzeń upowszechniających tolerancję wobec osób LGBT (m.in. warsztaty, akcje edukacyjne, debaty, protesty).
Następnie przeszkolone organizacje/grupy przygotują i samodzielnie przeprowadzą cykl 18 wydarzeń antydyskryminacyjnych, skierowanych zarówno do mieszkańców_nek jak i osób reprezentujących tzw. grupy mnożnikowe (osoby pracujące w sektorze edukacji, ochrony zdrowia, policji, pomocy społecznej). Organizowanym wydarzeniom towarzyszyć będzie mentoring, służący wsparciu realizatorów_ek w sprawnym i efektywnym zrealizowaniu zaplanowanych zamierzeń. Nabyte w ramach projektu umiejętności umożliwią realizację podobnych wydarzeń w przyszłości.

EOG Batory logo

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

 

Szkolenia i mentoring

Szkolenia w ramach projektu odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, Warszawa. Osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa zapewniony zostanie zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 osobowych w trakcie zajęć (od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia szkolenia do ostatniego dnia szkolenia), wyżywienie (spełniające wymogi żywieniowe uczestniczących osób), przerwy na kawę oraz materiały szkoleniowe.

Terminy szkoleń są następujące:
- Opracowanie projektów i zarządzanie nimi - 17-20 lipca 2014 r. (przyjazd 16 lipca wieczorem)
- Trening antydyskryminacyjny z elementami treningu genderowego i antyhomofobicznego - 4-6 września 2014 r. (przyjazd 3 września wieczorem)
- Prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych - 24-26 października 2014 r. (przyjazd 23 października wieczorem)
- Organizowanie akcji bezpośrednich - 5-6 grudnia 2014 r. (przyjazd 4 grudnia wieczorem)
- Prowadzenie działań edukacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji - 9-10 stycznia 2015 r. (przyjazd 8 stycznia wieczorem) 
- Warsztat ewaluacyjny, podsumowujący projekt - 22 maja 2015 r. (przyjazd 21 maja wieczorem)
W trakcie trwania projektu konieczne jest uczestniczenie w conajmniej 80% zajęć.

Mentoring połączony z przygotowaniem wydarzeń antydyskryminacyjnych i ich realizacja odbędą się po zakończeniu każdego ze szkoleń, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi mentorkami - działania te powinny zostać zrealizowane do połowy maja 2015 r.

Wydarzenia antydyskryminacyjne

Każda z grup biorących udział w projekcie zorganizuje w swojej miejscowości trzy wydarzenia antydyskryminacyjne: warsztat antydyskryminacyjny (antyhomofobiczny), wydarzenie w przestrzeni publicznej (np. pikieta, protest, manifestacja, marsz) oraz wydarzenie edukacyjne związane z przeciwdziałaniem homofobii.

W zależności od lokalnych potrzeb i uwarunkowań każda z grup samodzielnie podejmie decyzję o miejscu, tematyce, grupie docelowej oraz terminie wydarzenia. Część z nich będzie miała charakter otwarty, inne z nich będą skierowane do wybranych grup. Każde z wydarzeń (w przypadku wydarzeń otwartych) będzie promowane za pomocą strony Facebook Stowarzyszenia oraz stron grup uczestniczących w projekcie.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o wydarzeniach zrealizowanych przez grupy biorące udział w projekcie:

Warsztaty antydyskryminacyjne - warsztaty antydyskryminacyjne z częścią poświęconą LGBT
17-18 stycznia 2015 r.
– grupa docelowa: studenci i studentki uczelni kieleckiej
30 stycznia 2015 r. – Białystok, grupa docelowa: osadzeni w Zakładzie Karnym w Białymstoku 
31 stycznia 2015 r. – Lublin, grupa docelowa: seniorzy i seniorki 
7 lutego 2015 r. – Wrocław, grupa docelowa: młodzież szkoły ponadgimnazjalnej
13 lutego 2015 r. – Poznań, grupa docelowa: seniorzy i seniorki
18 lutego 2015 r. - Gdańsk, grupa docelowa: młodzież liceum ogólnokształcącego

Wydarzenia w przestrzeni publicznej
11 października 2014 r. - Wrocław, Marsz Równości
25 marca 2015 r. - Lublin, happening - akcja uliczna dotycząca sytuacji osób ubiegających się o status uchodźcy z powodu prześladowań lub zagrożenia życia powodowanego orientacją seksualną skierowana do przechodniów
27 marca 2015 r. - Kielce, happening zwracający uwagę na istnienie w Kielcach osób LGBT, skierowany do przechodniów
29 marca 2015 r. - Białystok, happening dotyczący istnienia w przestrzeni publicznej osób osób narażonych na wykluczenie społeczne, w tym ze względu na orientację seksualną skierowany do przechodniów
1 kwietnia 2015 r. - Poznań, 
happening skłaniający przechodzące osoby do refleksji nad prawnym i faktycznym wykluczeniem osób LGBT (w kontekście braku możliwości zawierania rozpoznawanych przez prawo związków)
30 maja 2015 r. - Gdańsk, I Trójmiejski Marszu Równości

Wydarzenia edukacyjne
31 stycznia 2015 r.
- Poznań, organizacja wydarzenia edukacyjnego inspirowanego "Monologami waginy" poruszającego kwestię wykluczenia kobiet homo- i biseksualnych, wydarzenie otwarte dla społeczności Poznania
18 kwietnia 2015 r. -  Lublin, warsztat pn. "Oswajanie transpłciowości", wydarzenie otwarte, skierowane do społeczności Lublina
25 kwietnia 2015 r. - Białystok, debata poświęcona rodzicielstwu wśród osób homoseksualnych "Rodzinę tworzy miłość", wydarzenie otwarte skierowane do społeczności Białegostoku
14 maja 2015 r. - Kielce, pokaz filmu dokumentalnego "Coming out po polsku" połączony z dyskusją z Magdaleną Łuczyn, działaczką społeczną i aktywistką LGBT
15 maja 2015 r. - Gdańsk, pokaz filmu dokumentalnego "Coming out po polsku" połączony z dyskusją o sytuacji osób LGBT, wydarzenie otwarte skierowane do społeczności Trójmiasta
25 maja 2015 r. - Wrocław, wykład dr Roberta Kowalczyka "Moda na coming out" połączony z projekcją filmu "Coming out po polsku" skierowany do studentek i studentów wrocławskich uczelni

Trenerki_rzy

Magdalena Chustecka - działaczka społeczna oraz trenerka umiejętności społecznych oraz antydyskryminacyjna. Pracę w III sektorze rozpoczynała od Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa. W Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, w którym była odpowiedzialna za rozwój strażników i strażniczek, złapała watchdogowego bakcyla. Działa w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Ogólnopolskim Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Jej głównymi obszarami zainteresowania jest splot ekonomii z różnymi przesłankami dyskryminacji oraz narzędzia partycypacji społecznej. Magdalena przeprowadzi w ramach projektu szkolenie "Organizowanie akcji bezpośrednich" połączone z mentoringiem.

Michał Pawlęga - konsultant i trener; pedagog dorosłych. Doradza w zakresie zarządzania projektami, równości szans oraz zarządzania różnorodnością. Jest członkiem sieci trenerek i trenerów Gender Mainstreaming w Polsce oraz trenerem zarządzania różnorodnością. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich. Uczestniczył  w realizacji projektu współfinansowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Gender Index”. Michał przeprowadzi w ramach projektu szkolenie "Opracowanie projektów i zarządzanie nimi".

Tomasz Piątek - edukator antydyskryminacyjny oraz animator społeczny. Od 10 lat zaangażowany w działalność prospołeczną. Absolwent Szkoły Trenerskiej przy Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej. Inicjator i organizator wielu wydarzeń o profilu antydyskryminacyjnym i antyprzemocowym. W pracy wykorzystuje elementy animacji, nowych technologii, rapu oraz street artu. Tomek przeprowadzi w ramach projektu szkolenia „Trening antydyskryminacyjny z elementami treningu genderowego i antyhomofobicznego” oraz „Prowadzenie działań edukacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji” połączone z mentoringiem.

Marzanna Pogorzelska - doktor nauk humanistycznych, pracownica naukowa Uniwersytetu Opolskiego. Inicjatorka i realizatorka wielu projektów dotyczących praw człowieka, tolerancji i holokaustu. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w I LO w Kędzierzynie Koźlu, opiekując się szkolnym kołem Amnesty International. Inicjatorka listu otwartego wyrażającego nauczycielski sprzeciw wobec polityki Romana Giertycha dotyczącej osób LGBT. Jest laureatką Nagrody im. Ireny Sendlerowej oraz Nagrody Tolerancji. Marzanna przeprowadzi w ramach projektu szkolenie "Prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych" połączone z mentoringiem.

Katarzyna Sekutowicz - specjalizuje się w planowaniu programów, zarządzaniu projektami oraz w ewaluacji. Prowadzi Agencję Ewaluacji i Rozwoju w Stowarzyszeniu BORIS. Konsultantka UNDP Umbrella Project w zakresie wypracowywania planów strategicznych przez organizacje pozarządowe, ewaluatorka Programu „Partnerstwo dla Środowiska” oraz, na zlecenie Open Society Institute N.Y., polskiego oddziału Ashoki. Współautorka książek dotyczących. zarządzania organizacją pozarządową. Superwizorka Stowarzyszenia Trenerów STOP. Trenerka akredytowana Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS) i członkini Komisji Standaryzacyjnej Sieci SPLOT. Katarzyna przeprowadzi warsztat ewaluacyjny, podsumowujący projekt.

Rekrutacja

Przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie zakończło się 13 czerwca 2014 r. Dziękujemy wszystkim grupom, które zdecydowały się na wysłanie swojej aplikacji. Wyniki rekrutacji zostały opublikowane 20 czerwca 2014 r. (piątek), były one także przesłane każdej osobie za pomocą poczty elektronicznej.

Rekrutacja do projektu trwała od 16 maja do 13 czerwca 2014 r. Zgłoszenia mogły być przesyłane przez 3 osobowe zespoły, które chciały nauczyć się w jaki sposób przygotowywać i prowadzić działania antyhomofobiczne, a następnie w ramach projektu zrealizować je w swojej miejscowości.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy trzyosobowe zespoły osób, które chcą nauczyć się w jaki sposób organizować wydarzenia antyhomofobiczne (akcje bezpośrednie, np. protesty, marsze, happeningi; warsztaty antydyskryminacyjne; działania edukacyjne, np. spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, seminaria) i przećwiczyć nabytą wiedzę w trakcie ich przygotowania i realizacji w swojej miejscowości. Zależy nam szczególnie na zespołach spoza Warszawy, które planują wykorzystywać nabyte kompetencje także po zakończeniu projektu.
W projekcie mogą wziąć udział zarówno zespoły rekrutujące się z działających organizacji pozarządowych zajmujących się przykładowo: prawami człowieka, edukacją globalną, działaniami na rzecz osób LGBT jak i grupy nieformalne (np. przyjaciół, znajomych, kolegów i koleżanek ze szkoły lub uczelni). 

Jak się zgłosić?
1. Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa, w którym znajdziesz szczegółowe informacje o działaniach projektu, tematyce zajęć i ich terminach oraz zasadach uczestnictwa. Upewnij się, że dysponujesz czasem, by uczestniczyć w zaplanowanych szkoleniach.
2. Zbierz grupę trzech osób, wspólnie z którymi weźmiecie udział w szkoleniach, a następnie razem przygotujecie przy wsparciu mentorki wydarzenia antyhomofobiczne w waszej miejscowości. Upewnij się, że pozostałe osoby dysponują czasem, by uczestniczyć w zaplanowanych szkoleniach.
3. Wspólnie zastanówcie się, w jaki sposób chcecie skorzystać z tego projektu. Rozważcie:
- Jakie są wasze mocne strony? Co umiecie robić? Jaką wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniami, które mogą być przydatne do organizacji wydarzeń antyhomofobicznych dysponujecie?
- Jakie są wasze potrzeby związane ze szkoleniami planowanymi w ramach projektu? Czego chcecie się nauczyć, dowiedzieć, jakie zagadnienia przedyskutować?
Informacje te przydadzą się Wam przy wysyłaniu zgłoszenia.
4. Prześlijcie swoje zgłoszenie za pomocą formularza internetowego najpóźniej do 13 czerwca (jedno zgłoszenie dla grupy). 

Zasady prowadzenia rekrutacji
W wyniku rekrutacji planujemy dokonanie wyboru 6 trzyosobowych zespołów, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie. Preferowane będą:
- zespoły z mniejszych miast/miejscowości
- zgłoszenia zawierające czytelny i przemyślany plan dotyczący uczestnictwa w projekcie i wykorzystania jego efektów.
W trakcie oceny nadesłanych zgłoszeń możemy skontaktować się telefonicznie z niektórymi grupami, by dowiedzieć się więcej o motywacji do uczestnictwa w projekcie.
Informacja o zakwalifikowaniu/ nie zakwalifikowaniu się do uczestnictwa zostanie przesłana wszystkim aplikującym osobom. Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane w ciągu 14 dni od otrzymania tej informacji do przesłania podpisanego regulaminu projektu. Nie przesłanie dokumentu w podanym terminie oznaczało będzie zaproszenie do uczestnictwa osób z listy rezerwowej.

Terminy rekrutacji
13 czerwca – przesyłanie zgłoszeń
14-16 czerwca - rozmowy telefoniczne z wybranymi grupami
20 czerwca – informacje o wynikach naboru
1 lipca – termin przesłania przez zakwalifikowane osoby podpisanych regulaminów projektu

Pliki do pobrania i linki

Regulamin uczestnictwa - plik PDF (384 KB) 

Formularz zgłoszeniowy

Patronaty/matronaty


Patronat Honorowy Rzecznika Praw Obywatelskich
prof. Ireny Lipowicz


Patronat Honorowy nad szkoleniami Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
prof. Małgorzaty Fuszary

Grantodawca

EOG Batory logo

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe. 

Więcej informacji o funduszach EOG i norweskich można znaleźć na stronie www.eog.gov.pl.

Do pobrania

Wnioski

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu - plik PDF (579 KB) 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu - plik DOC (148 KB) 

Regulaminy i zasady

Regulamin uczestnictwa w projekcie - plik PDF (384 KB) 

Zasady przygotowania i realizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych - plik PDF (316 KB)  

Logo

Logo Programu "Obywatele dla demokracji" - plik PNG (180 KB) 

Logo Projektu "Lokalne działania..." - plik PNG (60 KB) 

Logo Stowarzyszenia Lambda Warszawa - plik PNG (72 KB) 

Kontakt

Kontakt w sprawie projektu
Monika Grotecka, tel. 22 415 83 38, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Michał Pawlęga, tel. 22 415 83 38, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się