JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

współpraca

Realizując nasze cele współpracujemy z szeregiem instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – więcej o partnerstwach i organizacjach, w których posiadamy członkostwo, możesz przeczytać tutaj.   

Zasady współpracy

W trakcie współpracy przestrzegamy zasad, wynikających z wyznawanych przez nas wartości oraz przyjętych standardów działania. Są one następujące:

  • zgodność z misją organizacji – podejmujemy współpracę w obszarach zgodnych z naszą misją i przyczyniających się do jej osiągania,
  • niezależność – współpracując przestrzegamy niezależności organizacji od działalności partyjnej, we współpracy zachowujemy prawo do posiadania własnych poglądów i uznajemy prawo tak rozumianej niezależności ze strony innych podmiotów,
  • legalizm – włączamy się wyłącznie w inicjatywy realizowane zgodnie z przepisami prawa
  • odpowiedzialność – uzgadniamy warunki współpracy i wzajemne oczekiwania przed rozpoczęciem współpracy, a następnie wywiązujemy się z podjętych zobowiązań, oczekując tego samego od współpracującego podmiotu,
  • solidarność i łączenie sił – staramy się łączyć zasoby w sytuacji wspólnych dążeń; gdy jest o to możliwe, unikamy konkurencji, przedkładając wzajemność i solidarność nad izolację i indywidualny sukces.

W jaki sposób możemy współpracować?

Informowanie o podejmowanych działaniach
Jeżeli realizowane przez Ciebie działania są zbieżne z naszą misją i celami, proponujemy wzajemne informowanie się o nich, na przykład za pomocą wysyłki informacji w newsletterze, umieszczania informacji na profilu Facebook i Google+ oraz na stronie internetowej. Szczegółowe informacje o przyjętych przez nas zasadach informowania o działaniach innych podmiotów znajdziesz tutaj.

Objęcie projektu patronatem/matronatem
Projekty o szczególnym znaczeniu dla osiągania naszych celów obejmujemy patronatem/matronatem – w zamian za umieszczenie naszego logo na materiałach promocyjnych oferujemy promocję projektu/wydarzenia poprzez umieszczenie informacji oraz bannera na naszej stronie internetowej, profilach na portalach społecznościowych oraz przekazywanie informacji o inicjatywie naszym klientkom/ klientom. Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania patronatu/matronatu znajdziesz tutaj.

Wspólna realizacja projektów
Jeżeli nasza wiedza i posiadane doświadczenie mogą być przydatne dla realizacji Twojego projektu i jest on zgodny z naszą misją i celami, oferujemy włączenie się w podejmowane działania, np. poprzez powierzenie nam odpowiedzialności za realizację części działań, konsultacje merytoryczne i organizacyjne czy zapewnienie wykwalifikowanej kadry.

Udostępnienie sal i sprzętu
Jeżeli realizujesz projekt/ wydarzenie zgodne z naszą misją i celami, oferujemy ci nieodpłatne skorzystanie z posiadanych przez nas pomieszczeń oraz urządzeń. Oferujemy:

  • skorzystanie z dwóch sal seminaryjno – warsztatowych zlokalizowanych w centrum Warszawy, wyposażonych w krzesła, projektor multimedialny, ekran, flipchart, dostęp do bezprzewodowego internetu i zaplecze kuchenne,
  • udostępnienie projektora multimedialnego,
  • udostępnienie biura z dostępem do komputera, drukarki, faksu, telefonu i kopiarki.

Szczegółowe informacje o zasadach udostępniania sal i sprzętu znajdziesz tutaj.

Udostępnienie osobowości prawnej (afiliacja)
Projektom i inicjatywom zgodnym z naszą misją i celami, które nie posiadają osobowości prawnej oferujemy udzielenie tzw. afiliacji. Polega ona na udostępnieniu osobowości prawnej i rachunku bankowego, niezbędnych np. do złożenia wniosku o dotację, ubiegania się o wystawienie wiz czy reprezentowanie przed instytucjami publicznymi.

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się