JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

wizja, misja i wartości

Wizja

Naszą wizją jest świat bez opresji, w którym każdy człowiek jest pełnoprawnym podmiotem życia społecznego. W świecie tym ludzie są różnorodni, ale równi - każdy ma prawo do bycia sobą i uznaje to prawo pod względem innych osób, darząc się wzajemnie szacunkiem/. Otwarte społeczeństwo chce i potrafi zmierzyć się ze swoim uprzedzeniami, tak by uczynić świat wolnym od dyskryminacji.

Misja

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości społeczności LGBTQ oraz niesienie niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Wartości

Naszą pracę ukierunkowujemy na wewnętrzny rozwój społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer, działając w wymiarze lokalnym i krajowym. 

Wierzymy w możliwości społeczeństwa obywatelskiego. Uważamy, że obywatelki_le powinny_ni organizować się w celu wspólnego działania w ważnych dla nich sprawach. Dlatego też tworzymy organizację pozarządową, nie nastawioną na zysk, apartyjną i niezależną od nacisków zewnętrznych.

W swoich działaniach kierujemy się zasadą jawności działalności organizacji i transparentnością, szanując jednocześnie prawo osób korzystających z naszych działań do prywatności.

Dążymy do jak najwyższej jakości oferowanych usług, doskonaląc nasze pracownice_ków i wolontariuszki_szy, określając standardy działania i inwestując w rozwój organizacji.

Wyznajemy następujące wartości, wywodzące się z filozofii praw człowieka, które promujemy poprzez nasze działania:

  • wolność słowa i samostanowienia,
  • równość wszystkich ludzi,
  • szacunek dla innych,
  • otwartość,
  • szacunek wobec siebie i własnego zdrowia,
  • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez przemocy.

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się