JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

oferta szkoleniowa

Prowadzone przez nas szkolenia umożliwiają nabycie kompetencji do pracy ze społecznością osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans) oraz do samodzielnego stosowania metody wykorzystywanych w naszej pracy.

Ofertę szkoleniową kierujemy do osób pracujących w instytucjach świadczących pomoc i poradnictwo (ośrodki pomocy społecznej, centra interwencji kryzysowej, poradnie, ośrodki wsparcia) oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i pracą socjalną. 

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia otwarte są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze, a informacje o nich są publikowane na stronie internetowej organizacji. Szkolenia zamknięte są dedykowane konkretnej grupie osób (np. pracujących w jednej instytucji lub sektorze) i organizowane na indywidualne zamówienie. W przypadku chęci organizacji szkolenia zamkniętego, prosimy o kontakt (na dole strony).

Przedstawione poniżej zakresy szkoleń mają charakter ramowy, ich treści są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestniczących osób.

 

BLOK ZDROWIE

Praca metodą streetworkingu i partyworkingu
Celem szkolenia jest nabycie podstawowych kompetencji związanych z pracą socjalną w środowisku (streetworking/partyworking) ukierunkowaną na profilaktykę hiv/aids.

Szkolenie obejmuje następujące tematy: założenia teoretyczne profilaktyki hiv/aids; filozofia harm reduction a profilaktyka hiv/aids w środowisku MSM (mężczyzn podejmujących stosunki seksualne z mężczyznami) i osób świadczących usługi seksualne; streetwork jako specyficzna forma poradnictwa; charakterystyka środowiska mężczyzn mających seks z mężczyznami i środowiska osób świadczących usługi seksualne; planowanie programu streetworku, bazy lokalowej i merytoryczne; doskonalenie metody pracy streetworkerskiej – sposoby i zasady nawiązywania kontaktu z klientem na ulicy, znaczenie pierwszego kontaktu; zasady pracy w klubie.

Rola personelu klubów w profilaktyce hiv/aids
Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej uzależnień i hiv/aids/sti’s i umiejętności prowadzenia działań profilaktycznych przez personel klubów.

Szkolenie obejmuje następujące tematy: podstawowe zagadnienia związane z hiv/aids – budowa wirusa, drogi zakażenia, typologia zachowań ryzykownych, możliwości terapeutyczne; podstawowe zagadnienia związane z substancjami psychoaktywnymi – typy, postaci, działanie, objawy użycia; specyfika problemów osób homoseksualnych i biseksualnych; dyskryminacja ze względu na orientację seksualną; metodyka pracy profilaktycznej z klientkami_ami klubów.

Infekcje przenoszone drogą płciową (STI)
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat występowania infekcji przenoszonych drogą płciową (sti), profilaktyki nowych zakażeń oraz możliwości ich skutecznego leczenia.

Szkolenie obejmuje następujące tematy: zagadnienia epidemiologiczne dotyczące częstości występowania infekcji przenoszonych drogą płciową (ze szczególnym uwzględnieniem grupy osób homoseksualnych); charakterystyka, objawy, przebieg i metody leczenia chorób przenoszonych drogą płciową; rodzaje i sposoby wykonywania testów w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową; działania profilaktyczne.

 

BLOK PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

Trening antydyskryminacyjny

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i ich wpływu na codzienne życie.

Szkolenie obejmuje następujące tematy: stereotypy, uprzedzenia  definicje, oddziaływanie, znaczenie; dyskryminacja  mechanizmy wykluczenia, relacje większość – mniejszość; różnorodność – definicja, korzyści, czym jest, czym nie jest równość i różnorodność; zastosowanie perspektywy różnorodności w pracy. 

Jak uczyć o homoseksualności w szkole?

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zajęć szkolnych dotyczących problematyki LGBT.

Szkolenie obejmuje następujące tematy: orientacja seksualna – kształtowanie się orientacji i identyfikacji seksualnej, determinanty; stereotypy i uprzedzenia dotyczące homo-, biseksualności i transpłciowości; dyskryminacja ze względu na orientację psychoseksualną; metody wprowadzania tematyki orientacji psychoseksualnej w szkole; homofobia i transfobia w szkole – przyczyny, możliwości przeciwdziałania, skutki.

 

BLOK UMIEJĘTNOŚCI POMAGANIA

Szkolenie dla dyżurnych ‘Telefonu zaufania’

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności udzielania wsparcia za pośrednictwem telefonu.

Szkolenie obejmuje następujące tematy: specyfika pracy w ‘Telefonie zaufania’, umiejętność aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy – podstawowe narzędzia komunikacyjne; aktywne udzielanie wsparcia i orientacja na rozwiązanie problemu – strategie pomagania; praca z klientkami_tami o specyficznych potrzebach – osoby zagrożone przemocą, samobójstwem, osoby zaburzone psychicznie; radzenie sobie z wypaleniem zawodowym.

Specyfika pracy pomocowej z osobami LGBT
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności pomagania osobom LGBT (lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i trans).

Szkolenie obejmuje następujące tematy: Orientacja seksualna, tożsamość seksualna; Coming out (ujawnienie się); Rzeczywistość osób LGBT – dojrzewanie seksualne, samotność; Dyskryminacja ze względu na orientację i tożsamość seksualną – uwarunkowania, przejawy, przykłady; Osoby LGBT w związkach – modele związków, dynamika związków LGBT, specyfika pracy z klientkami_tami w związku.
 

Oferowane przez nas szkolenia są realizowane przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z danym obszarem tematycznym, a także przygotowanie trenerskie (szkoła trenerska, studia kierunkowe, studia podyplomowe).

Kontakt w sprawie projektu
Mariusz Bieńko (zdrowie), e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Agnieszka Wiciak (umiejętności pomagania), e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Michał Pawlęga (przeciwdziałanie dyskryminacji), e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się