JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF) Lambdy Warszawa jest przeznaczony dla miłośniczek_ów sztuki filmowej, poruszającej wątki LGBT (lesbijskie, gejowskie, dotyczące osób biseksualnych i trans). Umożliwia pogłębianie wiedzy na temat tej sztuki oraz jej popularyzację. DKF organizuje projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych, uzupełniając je o prelekcje, dyskusje, spotkania z twórcami, publikacje.

Czytaj więcej...

oferta szkoleniowa

Nasze szkolenia adresujemy do wszystkich osób, pragnących nabyć kompetencje do pracy ze społecznością osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans) – osób pracujących w instytucjach świadczących pomoc i poradnictwo, w tym organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i pracą socjalną. W trakcie szkoleń uczymy w jaki sposób pracować z osobami LGBT, a także jak można skutecznie wykorzystać stosowane przez nas metody (Telefon zaufania, streetwork, partywork).

Ważnym atutem szkoleń jest ich prowadzenie przez ekspertki_tów, osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w danym obszarze tematycznym oraz profesjonalne przygotowanie do pracy edukacyjnej.

Czytaj więcej...

archiwum

Prowadzone przez nas archiwum dysponuje największym w Polsce zbiorem dokumentów, artykułów i pinsów (przypinek) dotyczących działalności ruchu LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans) oraz sytuacji społecznej osób LGBT w naszym kraju. Korzystanie ze zbiorów jest możliwe wyłącznie na miejscu, w siedzibie organizacji.

Czytaj więcej...

biblioteka

Prowadzona przez nas biblioteka jest największą tego typu inicjatywą gromadzącą zbiory związane z problematyką LGBT (lesbianizmu, gejostwa, biseksualności i trans) w Polsce. W zbiorach znajduje się literatura piękna i popularna, krajowe i zagraniczne pisma lesbijskie i gejowskie, broszury i ulotki oraz materiały wewnętrzne Stowarzyszenia i prace niepublikowane. Korzystanie ze zbiorów jest możliwe na miejscu, część z nich można wypożyczyć.

Czytaj więcej...

Akademia Kompetencji

Projekt jest skierowany do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem (psychlożki_dzy, pedagożki_dzy, pracowice_cy socjalne_ni, terapeutki_ci, doradczynie_dcy). Organizowane seminaria i warsztaty umożliwiają rozwój kompetencji w obszarze specyficznych zagadnień związanych z pracą i wspieraniem osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans). Organizowane spotkania są prowadzone przez specjalistki_tów, ekpertki w poszczególnych dziedzinach.

Czytaj więcej...

spotkania kulturalno-edukacyjne

Spotkania kulturalno–edukacyjne umożliwiają zainteresowanym osobom śledzenie ważnych aspektów związanych z tematyką dotyczącą osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans) – zajmujemy się kulturą, w tym literaturą, procesami społecznymi i politycznymi oraz badaniami naukowymi dotyczącymi osób LGBT. Spotkania mają charakter wykładów, spotkań z autorytetami świata nauki i kultury oraz seminariów.

Czytaj więcej...

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się