JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

Zapraszamy do uczestnictwa w programie rozwoju wolontariatu

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy 10-miesięczyny program rozwoju wolontariatu w Lambdzie Warszawa! Jego celem jest kompleksowe przeszkolenie osób, które chcą się stać wolontariuszami i wolontariuszkami Lambdy Warszawa.
Oferujemy kompleksowe przygotowanie do specyfiki pracy w organizacji oraz wsparcie w zaangażowaniu się w prowadzone działania przy wsparciu tutorek/ów. 

Czytaj więcej...

Relacja z konferencji w KPRM

18 lipca w Kancelarii Premiera odbyła się konferencja "Zwalczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową". Spotkanie zorganizowała Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Spotkanie polityków, w tym m.in. Anny Grodzkiej, przedstawicieli władzy i prokuratury z reprezentantami społeczności LGBT oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze antydyskryminacji było inauguracją programu antydyskryminacyjnego, którego wdrożenia podjął się rząd podporządkowując się zaleceniu Rady Europy.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Marszałkinią Ewą Kopacz w Sejmie

18 lipca w Sejmie odbyło się spotkanie z Marszałkinią Sejmu Ewą Kopacz. Uzyskaliśmy informację, iż Marszałkini popiera kilka podstawowych postulatów z projektów ustaw o związkach partnerskich, z czego wymieniła: dostęp do informacji medycznej i decydowaniu o leczeniu partnera/partnerki, dziedziczenie ustawowe, możliwość odmowy składania zeznań w postępowaniu sądowym (dotyczącym partnera/partnerki).

Czytaj więcej...

Spotkanie robocze w biurze Rady Europy

17 lipca w warszawskim biurze Rady Europy odbyło się spotkanie robocze na dzień przed konferencją „Zwalczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”, zorganizowaną przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji LGBT i działających na rzecz praw człowieka - Lambdy Warszawa, KPH, Nigdy Więcej, a także przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz radny Warszawy Krystian Legierski.

 

Czytaj więcej...

Lambda Warszawa przystąpiła do koalicji Partnerstwo dla Związków

Lambda Warszawa przystąpiła do koalicji Partnerstwo dla Związków, działającej na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich dla par jednopłciowych i różnopłciowych.
Koalicja ta zajmie się szeroko zakrojonymi działaniami informacyjnymi, skierowanymi zarówno do społeczeństwa, jak i do posłanek oraz posłów.

 

Czytaj więcej...

Granty w ramach Funduszu Stonewall na 2012 rok przyznane

Jak co roku w rocznicę wydarzeń w nowojorskim pubie Stonewall Inn Stowarzyszenie Lambda Warszawa przyznało mirkogranty na realizację projektów zwiększająych pozytywną tożsamość osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych oraz nie deklarujących płci lub zwiększających tolerancję społeczną wobec osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i nie deklarujących płci.

Czytaj więcej...

Mamy nowy Zarząd Stowarzyszenia!

23 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Lambdy Warszawa, podczas którego zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji w 2011 roku oraz wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd odpowiada za kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a także m.in. reprezentowanie go na zewnątrz, przyjmowanie i skreślanie członkiń_ów, zwoływanie Walnych Zebrań, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz realizację uchwalonego przez Walne Zebranie programu działania.

Czytaj więcej...

Zwalczanie przemocy z nienawiści - jakie są konieczne zmiany prawne?

13 czerwca odbyła się sesja „Ofiary przestępstw z nienawiści", zorganizowana przez Prokuratora Generalnego. W trakcie spotkania dyskutowano kwestię przeciwdziałania tzw. przemocy i przestępstwom z nienawiści, tj. zjawiskom powodowanym uprzedzeniami ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, pochodzenie etniczne i rasowe, poglądy i przekonania orz orientację seksualną i tożsamość płciową.

Czytaj więcej...

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się