JA_FONT_SIZE

Dostosuj stronę

1% podatku dla Lambdy Warszawa

 Dzięki Twojemu wsparciu możemy działać skuteczniej na rzecz pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na swoją orientację seksualną i tożsamość płciową.

  • Niesiemy bezpośrednią pomoc, oferując porady psychologiczne, terapeutyczne, prawne,  grupy wsparcia i rozwojowe oraz telefon zaufania,
  • Prowadzimy Hostel Interwencyjny,
  • Edukujemy i szkolimy w zakresie równego traktowania,
  • Zajmujemy się  profilaktyką HIV/AIDS oraz przeciwdziałaniem uzależnień.

Lambda Warszawa już od 18 lat pomaga.

Dzięki Twojemu wsparciu możemy działać skuteczniej.

Działaj z Nami! Pomóż już dziś!

Jak przekazać 1% podatku?

Wystarczy, że klikniesz na poniższy obrazek, a w składanym zeznaniu podatkowym za 2015 rok, w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpiszesz nasz KRS 0000140531. Resztą zajmie się Urząd Skarbowy.

button violet

1% Twojego podatku naprawdę wiele zmieni!

Dzięki Twojemu zaufaniu w 2015 roku udało nam się pozyskać 32 923,10 zł !. Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały nam 1% swojego podatku. Zebrane środki przeznaczyliśmy na realizację wielu ważnych i potrzebnych działań.

Ubiegły rok to dla nas:

  • 598 porad telefonicznych w ramach „Telefonu Zaufania”,
  • 1308 porad psychologicznych, prawnych, seksuologicznych,
  • 50 osób, dotkniętych bezdomnością skorzystało z pomocy, oferowanej przez nasz hostel interwencyjny dla osób LGBT,
  • 80 przeszkolonych przyszłych policjantów i policjantek pod kątem działań policji w kontakcie z osobami nieheteroseksualnymi,
  • 8 działających grup samopomocowych, wsparcia i rozwoju, z których rocznie skorzystało około 4200 osób LGBT i ich bliskich,
  • 7 klubów w Warszawie objętych działaniami profilaktycznymi w zakresie HIV/AIDS, z których skorzystało około 5616 osób,

Działaj z nami. Pomóż już dziś!

Przekaż 1% podatku.

 * Zamieszczony program do rozliczenia podatku, nie umożliwia swobodnego wyboru dowolnej organizacji pożytku publicznego i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

należymy do

twitter
twitter
odwiedź nas na FB
zaloguj się